G-Sportclub

DE CASPERS

G-sportvereniging De Caspers richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking, of met autisme. Ook familieleden en vrienden zonder beperking zijn welkom om mee te sporten.

Onze eerste sporttak is G-VOETBAL. Er is wekelijks training, en een paar keer per jaar nemen we deel aan een tornooi.

Daarnaast is er OMNISPORT. Hier wordt een waaier aan sporten beoefend, zoals basket, zitbalaerobic, jiu jitsu, zwemmen, G-badminton, handbal, … Telkens een 3-tal opeenvolgende zaterdagen.

De lesgevers die wij vragen, hebben allemaal een diploma of een ruime ervaring in de sport. De meesten hebben ook ervaring met personen met een beperking.

We vragen dat ze altijd rekening houden met wat onze leden wel kunnen. Indien er een wedstrijd wordt gespeeld, worden de ploegen altijd gelijkmatig verdeeld, maar de nadruk ligt steeds op het beoefenen van de sport.

We proberen zoveel mogelijk vaste lesgevers te vinden. De groep wordt verdeeld over de lesgevers, zodat de jeugd samen kan sporten.

Voor de doven is er tijdens de omnisport een tolk aanwezig.

Soms hebben wij hulp van studenten Lichamelijke Opvoeding of Orthopedagogie, of van een vrijwilliger.

Tussendoor richten wij eenmalige activiteiten in, zoals schaatsen, fitness, … Sint Maarten komt langs, en het ganse gezin waardeert onze traditionele Nieuwjaarssoep.

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook