1. Lidgeld sportende leden:

Het bedrag dat je als lidgeld voor het lopende seizoen is afhankelijk van de activiteiten waar je voor inschrijft. :

Deelname aan

 

Lidgeld

Enkel omnisport

           

=

25 Euro

   

Enkel voetbal op zaterdag

       

=

40 Euro

       

Enkel voetbal op donderdag

   

=

40 Euro

           

Enkel badminton

=

25 Euro

Omnisport

+

Voetbal op zaterdag

       

=

50 Euro

Omnisport

+

Voetbal op zaterdag

+

Voetbal op donderdag

   

=

60 Euro

Omnisport

+

Voetbal op zaterdag

+

Voetbal op donderdag

+

Badminton

=

70 Euro

   

Voetbal op zaterdag

+

Voetbal op donderdag

   

=

50 Euro

   

Voetbal op zaterdag

+

Voetbal op donderdag

+

Badminton

=

60 Euro

Omnisport

   

+

Voetbal op donderdag

   

=

50 Euro

Omnisport

   

+

Voetbal op donderdag

+

Badminton

=

60 Euro

Omnisport

       

+

Badminton

=

35 Euro

       

Voetbal op donderdag

+

Badminton

=

50 Euro

Deelname aan gezamelijke activiteiten en extra activiteiten:
Voor gezamelijke activiteiten en extra activiteiten worden leden gevraagd om zich hiervoor in te schrijven, en kan een toeslag gevraagd worden per deelnemer.
De deelnameprijs wordt meegedeeld bij de uitnodiging om zich in te schrijven.

Waaruit bestaat het lidgeld:
Het lidgeld bestaat uit :
+ Een basisbedrag van 15 Euro voor inschrijving en verzekering
+ 10 Euro, indien je inschrijft voor Omnisport
+ 10 Euro indien je inschrijft voor Badminton
+ 25 Euro indien je inschrijft voor Voetbal op zaterdag OF donderdag
+ 35 Euro indien je inschrijft voor Voetbal op zaterdag EN donderdag

2. Lidgeld Ondersteunend familielid: 20 Euro

 

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook