De Caspers: Beleidsplan

1. De Caspers FV is een sportvereniging die richt zich tot kinderen, jongeren en jong volwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking, of met autisme. Wie zijn weg niet vindt naar een gewone sportclub, kan bij ons proberen. Broers en zussen die willen, zijn welkom om mee te sporten.  Ook ouders kunnen mee sporten.

2. We bieden 3 sporttakken aan, die apart of samen kunnen beoefend worden.
In de omnisport wordt een waaier van verschillende sporten aangeboden. Er zijn initiaties in G-tennis, zitbal-aerobic, zwemmen, jiu-jitsu, G-badminton, dans, basketbal, hockey, netbal, …  De keuze van het programma gebeurt op basis van de voorkeuren van de leden,  en van de inbreng van de lesgevers.
G-voetbal wordt het ganse jaar aangeboden, er wordt getraind in 2 groepen, volgens niveau.
Er wordt ook deelgenomen aan de G-voetbalcompetitie, ingericht door de KBVB, in samenwerking met SC Eendracht Aalst.
Sinds 2012 wordt eveneens G-Badminton ingericht, met als doelgroep de jong-volwassenen vanaf 16 jaar.

3. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde lesgevers.  Deze worden gezocht via Vlabus, bij de bestaande Aalsterse sportverenigingen en via het eigen opgebouwd netwerk.
Het doel is om elk lid, binnen de gegeven sportdiscipline, zo veel mogelijk te laten bereiken binnen zijn eigen mogelijkheden, en niet te streven naar gemeenschappelijke doelstelling.
Als de groep groter en diverser wordt, worden meer lesgevers voorzien. Er wordt actief op zoek gegaan naar stage mogelijkheden voor studenten LO. Enerzijds om deze studenten te laten kennis maken met de doelgroep, anderzijds omdat zij een bruikbare ondersteuning zijn voor de werking. Eveneens worden er taken voorzien voor studenten orthopedagogie, als bijkomende en niet-sportgebonden ondersteuning.
Op de activiteiten is steeds een doventolk aanwezig.

4. Het sociale aspect is belangrijk. Gezinnen worden zo goed mogelijk, en op vrijwillige basis, betrokken bij de werking. Er wordt koffie voorzien voor de ouders die blijven tijdens trainingen. Op die manier kunnen ouders op een informele manier bijpraten over hun kind met een handicap, wat in andere omgevingen niet altijd mogelijk is. Er worden eenmalige activiteiten ingericht, zoals bowling, volksspelen, Sint Maarten, nieuwjaarssoep, … waar het volledige gezin op uitgenodigd is.

5. Op dit moment kan de club het niet aan om leden die niet met eigen middelen naar de trainingen kunnen komen, op één of andere manier te helpen. We kunnen geen vervoer van en naar organiseren.

6. Er wordt elk jaar opnieuw bewust gekozen voor een zeer laag en gezinsvriendelijk lidgeld, zodat iedereen, ongeacht zijn financiële achtergrond, bij onze club terecht kan.  Dit kunnen we aanbieden dankzij de financiële inbreng van onze sponsors. 
Vóór iemand lid wordt, krijgt hij of zij de kans een drietal keren te komen proberen.

7. De Caspers zijn aangesloten bij de federatie Recreas, wat staat voor Recreatief Aangepast Sporten, en dit omwille van het recreatieve karakter.  Het is niet de bedoeling om leden klaar te maken voor competitie, noch gewoon, noch special, noch para. Individuele deelname blijft wel mogelijk. Voor G-voetbal wordt wel deelgenomen aan toernooien, dit op louter vriendschappelijke basis.

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook