Beste Caspers,
 
We kunnen er niet omheen : de verspreiding van COVID-19 neemt nog dagelijks altijd toe.
Alsmaar méér mensen raken besmet, of lopen een risico. En alsmaar méér mensen worden uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

Ondanks de toenemende dreiging doen we er, bij De Caspers, alles aan om sport te blijven aanbieden, op een voor iedereen zo veilig mogelijke manier.
Maar dit kunnen we alleen, wanneer IEDEREEN zijn verantwoordelijkheid neemt.

Daarom vragen we met aandrang dat, wie in quarantaine is, ook NIET naar De Caspers komt.
Neem geen risico's, breng anderen niet in gevaar, en blijf thuis.
Breng ons zo snel mogelijk de hoogte.
Respecteer de duur van de opgelegde quarantaine, ook om te komen sporten.
 
Daarenboven zijn de algemene regels nog altijd:
- hou afstand.
- Raak niemand aan.
- Was of ontsmet je handen regelmatig.
- Draag een mondmasker, voor en na het sporten.
- probeer je gezicht niet aan te raken.
- Blijf thuis indien je ziek of verkouden bent.
- Blijf thuis indien een huisgenoot ziek is, of positief getest is. Kom pas terug sporten als het mag van de arts.
- Blijf thuis indien je de afgelopen week verhoging had van je lichaamstemperatuur.

Wees altijd eerlijk en correct, en meld ons wanneer er zich een mogelijk risico zou voordoen.
Respecteer de afspraken. Alleen zo kunnen we blijven sporten.

Er is geen plaats bij De Caspers voor mensen die zich niet aan de afspraken houden, en zo de ganse groep in gevaar brengen.
Draag zorg voor jezelf, draag zorg voor de anderen.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het bestuur.
 

Volg ons op Facebook

Volg ons op facebook